Adder

Titel:

Jaarverslag UK Atomic Energy Authority: kernenergie heeft de toekomst

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 januari 1974
Pagina nummer1-2
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 16
Nr1
Aantal pagina's 2
Tags: AEA TECHNOLOGY - dochter UKAEA gespecialiseerd op engineering
AGR - Advanced Gas-cooled Reactor
BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
DOUNREAY, GB - locatie, GB
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
GEC - General Electric Company, UK
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
HTR - hoge temperaturen reactoren; waaronder HTGR, THTR
JET/NET - Fusie-reactor in Culham UK: Joint European Torus/Next European Torus
KERNFUSIE -
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
MAGNOX - type reactor, vooral GB
SGHWR - Steam Generating Heavy Water Reactor
VEILIGHEID-ONDERZOEK -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »