Adder

Titel:

Nederlandse splijtstofelementen in kerncentrale Dodewaard

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 oktober 1974
Pagina nummer209
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 16
Nr9
Aantal pagina's 1
Tags: BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
DODEWAARD - locatie Nederland
GESCHIEDENIS KERNENERGIE - ook installaties, landen enzo
INTERFUEL BV - splijtstofstavenproductie Petten
NEDERLAND - land in Europa
TECHNISCH ALGEMEEN -
UCN - Ultra Centrifuge Nederland; NL deel Urenco
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc
VERRIJKING -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »