Adder

Titel:

Energienota september 1974: Hoofdstuk Kernenergie

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 november 1974
Pagina nummer247-258
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 16
Nr10
Aantal pagina's 12
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CENTEC - CENTEC: Gesellschaft fur Centrifugetechniek GMBH Bensberg
ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland (voorheen RCN)
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
GASDIFFUSIE - verrijkingsmethode
HFR - Hoge Flux Reactor (Petten)
IAEA - International Atomic Energy Agency, Wenen
KALKAR, DUITSLAND - Kalkar, Duitsland
KERNENERGIE - heel algemeen
KERNENERGIE EN MILIEU - heel algemeen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
NEA - OECD afdeling Nuclear Energy Agency
NEDERLAND - land in Europa
ONTWIKKELING KERNENERGIE -
OPINIE ALGEMEEN -
SCHEPEN/ONDERZEEËRS - aangedreven door kernreactoren
UCN - Ultra Centrifuge Nederland; NL deel Urenco
URENCO -
VEILIGHEID ALGEMEEN -
VERRIJKING -
VS - Verenigde Staten
WERKGELEGENHEID -
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »