Adder

Titel:

CANDU and the Canadian nuclear power program

AuteurLeaist, G.T.
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 december 1976
Pagina nummer325-328
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 18
Nr11
Aantal pagina's 4
Tags: AECL - Atomic Energy Canada Ltd, Ottawa, Ontario
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BRUCE, CANADA - Bruce, Canada
CANADA - land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa
CANDU - technische informatie; hieronder valt ook PHWR
DOUGLAS POINT, CANA. - PHW/CANDU reactor (1966-1984), Canada
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
GENTILLY, CANADA - Gentilly, Canada
GESCHIEDENIS KERNENERGIE - ook installaties, landen enzo
ONTARIO HYDRO - Ontario Hydro
PICKERING, CANADA - Pickering, Canada
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
THORIUM - thorium
URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel