Adder

Titel:

Chooz

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/afval/afval07.pdf
Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 mei 1982
Pagina nummer12
TijdschriftAfval, Amsterdam
Blad van & voor basisgroepen
Gedigitaliseerd beschikbaar op de site van Laka.
Nr7
Aantal pagina's 1
Tags: ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CHOOZ, FRANKRIJK - Chooz, Frankrijk
FRANKRIJK - Frankrijk
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
POLITIE - politie optreden

vergelijkbare artikelen

« vorig artikel