Adder

Titel:

Waarborgen tegen plutonium-gevaar ontkrachten demokratie

AuteurMarius Aalders; Erik van der Hoeven
Datum 1 april 1977
Pagina nummer19-23
TijdschriftAchtergrond, Odijk, NL
Jaargang 3
Nr13
Aantal pagina's 5
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BVD-INLICHTINGDIENST - Binnenlandse Veiligheids Dienst (of AIVD)
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
DEMOCRATIE - Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan)
DIEFSTAL/VERMISSING - diefstal + vermissing + zelfbouw
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
INFILTRATIES - Infiltraties in AKB door politie/justitie/industrie
INLICHTINGENDIENSTEN - zie ook: BVD, CIA, KGB, FSB, etc.
NEDERLAND - land in Europa
OMKOPING - Omkoopschandaal.
PERSONEELSBELEID - bedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
POLITIE - politie optreden
PROLIFERATIE - verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis
REPRESSIE - bij processen, politieoptreden en in de gevangenis
SABOTAGE - sabotage van nucleaire installaties
VEILIGHEID ALGEMEEN -
VS - Verenigde Staten
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »