Adder

Titel:

Renaissance der Atomindustrie

AuteurR.K.
Linkhttps://www.laka.org/docu/magazines/atom/38-apr1992.pdf
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 april 1992
Pagina nummer4-8
TijdschriftAtom
Gedigitaliseerd beschikbaar op de site van Laka.
Jaargang 0
Nr38
Aantal pagina's 5
Tags: BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
BROEIKASEFFECT - Klimaatverandering
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
ELECTRICITEIT - rol kernenergie in electriciteit
ENERGIE - Energie - algemeen
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
LOBBY CAMPAGNES - Pro-nucleaire campagnes
OPINIEPEILINGEN - Peilingen
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN - Politieke partijen en kernenergie.
OVERNAME - Fusie en/of overname elec. bedrijven en kerncentrales
PHASE-OUT - Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie
SIEMENS - KWU - Siemens-KWU
TSJECHOSLOWAKIJE - land in Europa, later opgedeeld in Tsjechië en Slowakije
VERDRAGEN - (Inter-)nationale verdragen
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

volgend artikel »