Adder

Titel:

Nuclear controversy in Australia: the uranium campaign

AuteurCamilleri, joseph
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 april 1979
Pagina nummer40-44
TijdschriftBulletin of the Atomic Scientists, Washington, US
Jaargang 35
Nr4
Aantal pagina's 5
Tags: ACTU - Australian Council of Trade Unions
ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
ALP - Australian Labor Party
AUSTRALIË - land, hoofdstad Canberra
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
INHEEMSE VOLKEN - inheemse volken
MORATORIUM -
OPINIEPEILINGEN - Peilingen
RANGER - Uraniummijn, Australie
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.