Adder

Titel:

Japan's nuclear twilight zone

AuteurBurnie, S./ Mioko Smith, A.
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 mei 2001
Pagina nummer58-62
TijdschriftBulletin of the Atomic Scientists, Washington, US
Jaargang 57
Nr3
Aantal pagina's 5
Tags: AFVAL DROGE INTERIM - droge opslag
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
FRANKRIJK - Frankrijk
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
JAPAN - land in Azië
JNFL - Japan nuclear fuel ltd's
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
MONJU, JAPAN - snelle kweekreactor Japan
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
ONGELUKKEN KERNCENTRALES -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
ROKKASHO - opwerkings- en verrijkingsinstallatie in Japan (= RRP)
TEPCO - Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO)
TOKAI-MURA - Uranium verwerkings fabriek in Japan
TRANSPORT OVER ZEE - Transport van afval over zee
WERKGELEGENHEID -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »