Adder

Titel:

Sellafield, Salmon, and the Irish Sea

AuteurOppenheimer, Andy
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 september 2003
Pagina nummer11-13
TijdschriftBulletin of the Atomic Scientists, Washington, US
Jaargang 59
Nr5
Aantal pagina's 3
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
ATOOMTERRORISME - oa dirty bomb
BNFL - British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG)
GREENPEACE -
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
IERLAND - land in Europa
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
OSPAR - verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
RECHTZAKEN - juridische procedures (oa. van door of tegen akb)
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
SELLAFIELD - locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG
TECHNETIUM - Technetium
VEILIGHEID REACTOR -
VERDRAGEN - (Inter-)nationale verdragen
VN- VERENIGDE NATIES - VN: incl. UNCEAR

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »