Adder

Titel:

And another thing... : The party of preemtion

AuteurChristopher Paine
Datum 1 januari 2004
Pagina nummer75-76
TijdschriftBulletin of the Atomic Scientists, Washington, US
Jaargang 60
Nr1
Aantal pagina's 2
Tags: ATOOMTERRORISME - oa dirty bomb
HOOG VERRIJKT U (HEU) - brandstof proefreactoren en tevens geschikt voor k-wapens
VERARMD URANIUM IN WAPENSYSTEMEN - KE en verarmd uranium; voor 'weapons-grade' zie KERNWAPENS
KERNWAPENS - kernwapens algemeen
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN - Politieke partijen en kernenergie.
SMOKKEL -
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel