Adder

Titel:

Don't breathe the air

AuteurTom Carpenter; Clare Gilbert
Datum 1 mei 2004
Pagina nummer24-30
TijdschriftBulletin of the Atomic Scientists, Washington, US
Jaargang 60
Nr3
Aantal pagina's 7
Tags: AANSPRAKELIJKHEID - Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken
AFVAL ON SITE STORAGE - Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie
BELANGENVERSTRENGELING - tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
HANFORD N, USA - Hanford N, Richland Washington, USA
ILLEGALE HANDELING - door nucl. industrie; niet door actievoerders; geen handel
KERNWAPENS - kernwapens algemeen
KOSTEN - ALGEMEEN - kosten energie algemeen
LOZINGEN LUCHT - radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht
PERSONEELSBELEID - bedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder
RECHTZAKEN - juridische procedures (oa. van door of tegen akb)
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
RISICO ANALYSE -
SCHOONMAAK LOCATIES - Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten)
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
STRALING NORMEN -
VAKBONDEN - opinie/positie van vakbonden (niet alleen nederland!)
VEILIGHEID-ONDERZOEK -
VS - Verenigde Staten
WERKGEVERS - Werkgevers/K.I.V.I./Grootverbruikers. zie ook PERSONEELSBEL.
WERKNEMERS - van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »