Adder

Titel:

Het gebruik van radio-actieve stoffen in militaire wapens: verarmd uranium

AuteurDamacio A. Lopez; IDUST
Datum 1 mei 2003
Pagina nummerkatrn:7
TijdschriftBulletin Voor Moeder Aarde, Gent, Belgium
Jaargang 12
Nr1
Aantal pagina's 2
Tags: CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
ICRP - International Commission on Radiation Protection
IRAK - Land in het Midden-Oosten
VERARMD URANIUM IN WAPENSYSTEMEN - KE en verarmd uranium; voor 'weapons-grade' zie KERNWAPENS
KOSOVO - ex-joegoslavie
LAKA - Stichting Laka
LOZINGEN LUCHT - radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht
MENSENRECHTEN -
MILITAIRE TOEPASSING -
MUTATIES - Als gevolg van straling
NAVO - NAVO: Noord Atlantische Verdrags Organisatie
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
PROLIFERATIE - verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
RDDS - radiological dispersal devices (vuile bommen e.d.)
STRALINGS EXPERIMENTEN - op mens en dier
VERARMD URANIUM - rest produkt van verrijking
VERSPREIDING RAD.MAT. - MANIER WAAROP radioactief materiaal zich verspreidt
VN- VERENIGDE NATIES - VN: incl. UNCEAR

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »