Adder

Titel:

Iran- een toekomstige kernmacht?

AuteurLaure Van den Broeck; WISE
Datum 1 mei 2003
Pagina nummer15
TijdschriftBulletin Voor Moeder Aarde, Gent, Belgium
Jaargang 0
Nr12
Aantal pagina's 1
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
BUSHEHR, IRAN - Bushehr, Iran
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
IAEA - International Atomic Energy Agency, Wenen
INSPECTIES - naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie
INTERNATIONAAL OPSLAG - plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag
IRAN - Land in het Midden-Oosten
KERNENERGIE IN LANDBOUW - 'veredeling' van gewassen voor 'betere' voedselproductie
NPV - nucleair non-proliferatie verdrag (internationaal)
PROLIFERATIE - verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.