Adder

Titel:

Afzwakken van het gevaar van verarmd uranium

AuteurDamacio Lopez; Lieve de Kinder
Datum 1 oktober 2003
Pagina nummer5-6
TijdschriftBulletin Voor Moeder Aarde, Gent, Belgium
Jaargang 12
Nr3
Aantal pagina's 2
Tags: AANSPRAKELIJKHEID - Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
FINANCIERING - zijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
KOSTEN - ALGEMEEN - kosten energie algemeen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
NATUURLIJKE STRALING - ook wel achtergrondstraling genoemd
NAVO - NAVO: Noord Atlantische Verdrags Organisatie
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
VERARMD URANIUM - rest produkt van verrijking
VERSPREIDING RAD.MAT. - MANIER WAAROP radioactief materiaal zich verspreidt
VS - Verenigde Staten
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »