Adder

Titel:

Exit la LME... Non a la LENu!

Datum 1 oktober 2002
Pagina nummer1-2
TijdschriftContrAtom, Genève, CH
Nr66
Aantal pagina's 2
Tags: AFVAL TRANSPORT -
BEZNAU, ZWITSERLAND - kerncentrale in Beznau, Zwitserland
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
GOSGEN - Gösgen-centrale, Zwitserland
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
IMPORT ATOOMSTROOM - im- en export atoomSTROOM ook internationaal
KERNENERGIESCENARIO - toekomst verwachting/visie rol van kernenergie
KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
MUHLEBERG - locatie Zwitserland, 1 BWR reactor
OPWERKING -
PARLEMENT - besluit, positie, diskussie in/van....
PRIVATISERING - incl. liberalisering KE-ind. en/of electr. maatschappijen
RECENSIES - over boeken, rapporten en films over kernenergie.
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie
ZWITSERLAND - land in Europa

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »