Adder

Titel:

Tricastin/Pierrelatte

Datum 1 maart 2003
Pagina nummer25-27
TijdschriftControle, Parijs, Frankrijk
La Revue de l'Autorité de sûreté nucléaire
Nr151
Aantal pagina's 3
Tags: AFVAL ON SITE STORAGE - Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
EDF - Electricité de France, Paris
FRANKRIJK - Frankrijk
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
INSPECTIES - naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie
PIERRELATTE, FRANKR. - EURODIF verrijkingsfabriek (gasdiffusie) waaronder Comurhex
TRICASTIN, FRANKRIJK - locatie 4 PWR reactoren
VERARMD URANIUM - rest produkt van verrijking

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »