Adder

Titel:

US, North Korea discuss missiles; Progress on framework agreement

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 oktober 1998
Pagina nummer57-58
TijdschriftDisarmament Diplomacy, Bradford, UK
Jaargang 0
Nr31
Aantal pagina's 1
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
KEDO - Korean Energy Development Org. (voor leverantie LWR N-Korea)
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
NOORD KOREA - Land in Azië (DPRK: Democratic Peoples Republic of Korea)
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
PROLIFERATIE - verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
VS - Verenigde Staten
ZUID KOREA - land

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel