Adder

Titel:

Documents ans sources: Clinton visit to Europe

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juni 2000
Pagina nummer21-28
TijdschriftDisarmament Diplomacy, Bradford, UK
Jaargang 0
Nr47
Aantal pagina's 8
Tags: KERNWAPENS - kernwapens algemeen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
NPA - nucleair non-proliferatie act (US)
OPWERKING -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
VERDRAGEN - (Inter-)nationale verdragen
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »