Adder

Titel:

The final boltholes

AuteurFroggatt, Anthony
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 november 1999
Pagina nummer390-393
TijdschriftEcologist, The, Dorset, UK
Jaargang 29
Nr7
Aantal pagina's 4
Tags: BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
EBRD - European Bank for Reconstruction & Development London
EIB - Europese Investeringsbank
G7 / G8 - Rijkste zeven landen + Rusland
KERNENERGIE - heel algemeen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
LEVENSDUURVERLENGING - Levens duur verlenging van reactoren
LOBBY CAMPAGNES - Pro-nucleaire campagnes
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
NOORD KOREA - Land in Azië (DPRK: Democratic Peoples Republic of Korea)
OEKRAINE - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991)
TSJERNOBYL - 4 reactoren in Oekraine
VEILIGHEID REACTOR -
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »