Adder

Titel:

WTO says yes to radiation

Auteurwww.organicconsumers.org
Beschrijvingkort
Datum 1 september 2003
Pagina nummer6
TijdschriftEcologist, The, Dorset, UK
Jaargang 33
Nr7
Aantal pagina's 1
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BELANGENVERSTRENGELING - tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie
ECONOMIE - ALGEMEEN - relatie kernenergie en economie
STRALINGS EXPERIMENTEN - op mens en dier
VERDRAGEN - (Inter-)nationale verdragen
VOEDSELBESTRALING - Voedselbestraling
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »