Adder

Titel:

Taking apart a nuclear reactor is a critical, colossal job

AuteurCopley News Service, March 12, 2001
Datum 1 juli 2001
Pagina nummer14-17
TijdschriftEFMR Monitor, Harrisburg, US
Aantal pagina's 4
Tags: AFVAL ON SITE STORAGE - Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
METHODEN AFVALOPSLAG -
NRC - VS: Nuclear Regulatory Commission
ONTMANTELING - reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens
PWR - Pressurized water reactor
RADIOACTIEF SCHROOT - besmet metaal, vondsten en (discussie) hergebruik
SAN ONOFRE, USA - San Onofre, California, USA
STRALING GEVOLGEN - zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo
TRANSPORTEN NUCL. ALG. - Nucleaire transporten algemeen
VS - Verenigde Staten
WERKNEMERS - van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.