Adder

Titel:

Kabinet streeft naar vestiging van twee nieuwe kerncentrales

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 februari 1985
Pagina nummer30-31
TijdschriftEnergie Spectrum, Petten, Nederland
Blad ECN
Jaargang 9
Nr2
Aantal pagina's 2
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AFVAL DROGE INTERIM - droge opslag
BMD - Brede Maatschappelijke Discussie
BORSSELE - locatie van 1 PWR reactor, Nederland
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIE - Ook voor installaties en nieuwe afval locaties
NEDERLAND - land in Europa
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »