Adder

Titel:

Le scandale du stockage de 199 900 tonnes d'oxyde d'uranium appauvri à Bessines:

AuteurBella Belbéoch
Datum 1 mei 2004
Pagina nummer19-26
TijdschriftLa Gazette Nucleaire, Orsay, Frankrijk
Jaargang 0
Nr213
Aantal pagina's 8
Tags: AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAG - alleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04)
ASN - Autorité de Sûreté Nucléaire Française
BESSINES, FRANKRIJK - opslagplaats VU in Frankrijk
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
COGEMA - Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)
FRANKRIJK - Frankrijk
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
INSPECTIES - naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE - inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!)
LOZINGEN BODEM - radioactieve lozing én vervuiling vd bodem; incl. grondwater
LOZINGEN LUCHT - radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
RADIUM - Ra
RISICO ANALYSE -
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
STRALING NORMEN -
THORIUM - thorium
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc
URANIUM OXYDE - conversie naar UO2
VEILIGHEID-ONDERZOEK -
VERARMD URANIUM - rest produkt van verrijking
VERSPREIDING RAD.MAT. - MANIER WAAROP radioactief materiaal zich verspreidt
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »