Adder

Titel:

Rapport Groupe de Travail <>

Datum 1 juni 2005
Pagina nummer4-16
TijdschriftLa Gazette Nucleaire, Orsay, Frankrijk
Jaargang 29
Nr221
Aantal pagina's 13
Tags: AFVAL ON SITE STORAGE - Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
CEA - Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique
COGEMA - Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)
CRIIRAD - Franse onderzoekscommissie/NGO met laboratorium
FRANKRIJK - Frankrijk
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RADON - Radon
RESEARCH INSTITUTEN -
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel