Adder

Titel:

Véritable négationnisme de l'ONU sur Tchernobyl qui «aonnonce» un bilan final.

BeschrijvingPersonen = J.W. Gofman
Datum 1 november 2005
Pagina nummer4-5
TijdschriftLa Gazette Nucleaire, Orsay, Frankrijk
Jaargang 0
Nr225
Aantal pagina's 2
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BELANGENVERSTRENGELING - tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
CESIUM - alle isotopen
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
ICRP - International Commission on Radiation Protection
OEKRAINE - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991)
PERSONEN - algemene info m.b.t. personen
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
TSJERNOBYL-RAMP - ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4
VEILIGHEID-ONDERZOEK -
VN- VERENIGDE NATIES - VN: incl. UNCEAR
WHO - World Health Organisation, Verenigde Naties
WIT-RUSLAND - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991)

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »