Adder

Titel:

Editorial: Transparence et dechets... 2 lois...

AuteurGSIEN; R. Sené; Le Monde 30-06-06; Hervé Morin-Cécile Prieur
Datum 1 september 2006
Pagina nummer1-2
TijdschriftLa Gazette Nucleaire, Orsay, Frankrijk
Jaargang 0
Nr231
Aantal pagina's 2
Tags: CRIIRAD - Franse onderzoekscommissie/NGO met laboratorium
FORSMARK, ZWEDEN - Forsmark, Zweden
INES 1 - IAEA-klassificatie ernst ongelukken (anomaly)
INES 2 - IAEA-klassificatie ernst ongelukken (incident)
IPSN - Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire; nu: IRSN (Fr)
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN - Politieke partijen en kernenergie.
RECHTZAKEN - juridische procedures (oa. van door of tegen akb)
SCPRI - Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionis.
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
TSJERNOBYL-RAMP - ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4
VEILIGHEID REACTOR -
ZWEDEN - land in Europa

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »