Adder

Titel:

Controlling radioactive sources: Stronger "cradle-to-grave" security needed, ...

Datum 1 januari 2002
Pagina nummer2-3
TijdschriftIAEA Bulletin, Wenen, Oostenrijk
Jaargang 44
Nr1
Aantal pagina's 2
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
ATOOMTERRORISME - oa dirty bomb
DIEFSTAL/VERMISSING - diefstal + vermissing + zelfbouw
EU / EEG - Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)
IAEA - International Atomic Energy Agency, Wenen
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN - industriële toepassingen radio-actieve bronnen
VERARMD URANIUM IN WAPENSYSTEMEN - KE en verarmd uranium; voor 'weapons-grade' zie KERNWAPENS
MUF: MAT. UNACCOUNTED FOR - vermist materiaal, (nog) onbekend waardoor (safeguard term)
NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »