Adder

Titel:

Nuclear's second wind

AuteurAdamov, Evgeny
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juni 2004
Pagina nummer39-43
TijdschriftIAEA Bulletin, Wenen, Oostenrijk
Jaargang 46
Nr1
Aantal pagina's 5
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
GESCHIEDENIS KERNENERGIE - ook installaties, landen enzo
INHERENT VEILIGE EN NIEUWE REACTOREN - 'Inherent veilige' en nieuwe reactoren; waaronder BREST
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
VEILIGHEID REACTOR -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »