Adder

Titel:

A fast track approach to fusion energy: Conclusions of the Fusion Fast Track ...

Datum 1 augustus 2002
Pagina nummer1-3
TijdschriftIter Cta Newsletter, Wenen
Nr11
Aantal pagina's 3
Tags: EU / EEG - Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)
EURATOM - EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor
JET/NET - Fusie-reactor in Culham UK: Joint European Torus/Next European Torus
KERNFUSIE -
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
STRALING GEVOLGEN - zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »