Adder

Titel:

Fusion ITERnational

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 februari 2005
Pagina nummer1-4
TijdschriftIter Cta Newsletter, Wenen
Nr20
Aantal pagina's 3
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CANADA - land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor
KERNFUSIE -
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »