Adder

Titel:

Rijke westen koopt nucleaire achtertuin

AuteurRitsema, Jacobiene
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 december 2001
Pagina nummer6-8
TijdschriftKorsjoen
Jaargang 2
Nr3
Aantal pagina's 2
Tags: AFVAL TRANSPORT -
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
ELECTRICITEIT - rol kernenergie in electriciteit
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
INTERNATIONAAL OPSLAG - plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag
KAZACHSTAN - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991)
PARLEMENT - besluit, positie, diskussie in/van....
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel