Adder

Titel:

Nieuwe ontwikkelingen in de kernenergie

AuteurHeek, Dr. Ir. van
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 december 2007
Pagina nummer1-4
TijdschriftKernvisie, Den Helder, NL
Jaargang 0
Nr8
Aantal pagina's 3
Tags: BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
BWR - Boiling water reactor; waaronder ABWR, SWR 1000, ESBWR
ENERGIE - Energie - algemeen
EPR - European pressurized water reactor
GENERATIE IV (zie ook GIF) - Nieuwe Generatie IV reactoren
HTR - hoge temperaturen reactoren; waaronder HTGR, THTR
INHERENT EN NIEUWE - 'Inherent veilige' en nieuwe reactoren; waaronder BREST
KERNENERGIE - heel algemeen
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
PWR - Pressurized water reactor
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
TECHNISCH ALGEMEEN -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »