Adder

Titel:

Ongeluk in Tihange

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/lek-bulletin/lekbulletin04-07.pdf
BeschrijvingNaar aanleiding van het ongeluk in de kerncentrale in Tihange (een kerncentrale met een vermogen van 930 MWe) in de nacht van 5 november jl. werd op de LEK- vergadering besloten een bezoek aan de Belgische ambassade te organiseren om te voorkomen dat de eerste geruststellende berichten uit België de onrust ten on- rechte in de kiem zou smoren. Daar de ambassadeur te kennen had gegeven slechts drie mensen te woord te willen staan werd gekozen voor een delegatie bestaan- de uit één vertegenwoordiger van de Stichting Reinwater. één vertegenwoordiger van het LEK en één kamerlid. respectievelijk Bert van Hattum. John Hontelez en Kees Zijlstra (PvdA). Het gesprek vond plaats op dinsdag 16 nov. jl.
Datum 1 december 1982
Pagina nummer3
TijdschriftLek-Bulletin, Amsterdam
Gedigitaliseerd beschikbaar op de site van Laka.
Jaargang 4
Nr7
Aantal pagina's 40
Tags: BELGIË - land, Hoofdstad Brussel
TIHANGE, BELGIË - Tihange, Belgie
ONGELUKKEN KERNCENTRALES -

vergelijkbare artikelen