Adder

Titel:

Government gives in

Beschrijvingkort nieuws
Datum23 juni 2001
Pagina nummer1
TijdschriftN-Base Briefing, Shetland, UK
Jaargang 0
Nr282
Aantal pagina's 1
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OPSTARTEN - in gebruik nemen
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
SELLAFIELD - locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »