Adder

Titel:

Japanese crisis

Datum 1 september 2002
Pagina nummer
TijdschriftN-Base Briefing, Shetland, UK
Jaargang 0
Nr340
Aantal pagina's 1
Tags: BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
ECONOMIE - ALGEMEEN - relatie kernenergie en economie
JAPAN - land in Azië
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
TEPCO - Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO)
VEILIGHEID-ONDERZOEK -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »