Adder

Titel:

Activiteiten 1997-1999

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nenonieuws/nenonieuws01-00.pdf
BeschrijvingInlegvel met NENO's aktiviteiten puntsgewijs in het kort.
Datum 1 augustus 1999
Pagina nummer
TijdschriftNENONieuws, Hengelo
Kwartaalblad Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg. Gedigitaliseerd beschikbaar op de site van Laka.
Jaargang 1
Nr0
Aantal pagina's 4
Tags: AHAUS, DUITSLAND - locatie tussenopslag hoogradioactief afval (BEZ)
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
BAN (BREEK ATOOMKETEN NEDERLAND) - AKB-groep
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
GRONAU, DUITSLAND - urenco verrijkingsfabriek
LINGEN, DUITSLAND - (EMSLAND) locatie 2 kcs (1 PWR -Emsland-, 1 BWR)
NEDERLAND - land in Europa
UCN - Ultra Centrifuge Nederland; NL deel Urenco
URENCO -

vergelijkbare artikelen

volgend artikel »