Adder

Titel:

A mixed bag of SALPS: San Onofre, Vogtle, Byron, Crystal River

Beschrijvingachtergrond
Datum 7 maart 1988
Pagina nummer1-2/5
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 3
Nr13
Aantal pagina's 2
Tags: ALVIN W VOGTLE, USA - Alvin W Vogtle, Georgia, USA
BYRON, USA - Byron, Illinois, VS
CRYSTAL RIVER, VS - Crystal River, VS
GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal
NRC - VS: Nuclear Regulatory Commission
SAN ONOFRE, USA - San Onofre, California, USA
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM
VEILIGHEID REACTOR -
VERGUNNINGEN -
VS - Verenigde Staten
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »