Adder

Titel:

NIRS campaigns

Datum 1 november 1996
Pagina nummer8
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 11
Nr9
Aantal pagina's 0
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BALTIMORE GAS & ELEC - Baltimore Gas & Electricity Co.
GOS -
HADDAM NECK, USA - VS: kerncentrale van Northeast Utilities (NU) in Connecticut
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OYSTER CREEK, NJ,USA - Oyster Creek, New Jersey, USA
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel