Adder

Titel:

California: it was just 10 years ago

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 juni 1999
Pagina nummer8
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 14
Nr4
Aantal pagina's 1
Tags: KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
ONTMANTELING - reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens
RANCHO SECO, USA - Rancho Seco, California, USA
REFERENDUM - volksraadpleging, kan ook lokaal, regionaal
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »