Adder

Titel:

Controversy over Italian waste burial plans

AuteurWISE Amsterdam
Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nm/599.pdf
Datum28 november 2003
Pagina nummer1-3
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 0
Nr599
Aantal pagina's 3
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AFVAL ON SITE STORAGE - Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie
DEMOCRATIE - Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan)
ENEA - Italië: Ente Nazionale per l'energia Atomica
ENEL - Italië: Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
FOE - Friends of the Earth, int. milieu-organisatie (1969- )
GESCHIEDENIS KERNENERGIE - ook installaties, landen enzo
INLICHTINGENDIENSTEN - zie ook: BVD, CIA, KGB, FSB, etc.
ITALIË - land in Europa
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE - inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!)
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie
ZOUTKOEPELS - opslag afval in / onderzoek naar

vergelijkbare artikelen

volgend artikel »