Adder

Titel:

Status of nuclear in current member states: Belgium

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nm/596-special.pdf
Datum14 november 2003
Pagina nummer17
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 0
Nr596
Aantal pagina's 1
Tags: AFVAL ON SITE STORAGE - Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BELGIË - land, Hoofdstad Brussel
DOEL, BELGIË - locatie, Belgie
ELECTRABEL - Belgisch elektriciteitsbedrijf (eigenaar kc)
KLEI - (onderzoek naar) opslagkernafval in klei
LA HAGUE, FRANKRIJK - opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij
LEVENSDUURVERLENGING - Levens duur verlenging van reactoren
METHODEN AFVALOPSLAG -
MOL - België, afvalopslag. Zie EUROCHEMIC voor oude opwerkingsfabriek
MORATORIUM -
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN - Politieke partijen en kernenergie.
OPWERKING -
PHASE-OUT - Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling

vergelijkbare artikelen

« vorig artikel - volgend artikel »