Adder

Titel:

Status of nuclear in current member states: United Kingdom

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nm/596-special.pdf
Datum14 november 2003
Pagina nummer23-24
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 0
Nr596
Aantal pagina's 2
Tags: AANSPRAKELIJKHEID - Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken
AGR - Advanced Gas-cooled Reactor
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BNFL - British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG)
BRADWELL, GB - Bradwell, GB
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
BRITISH ENERGY - engels bedrijf na privatisering
CALDER HALL, GB - locatie pu-reactoren bij Windscale
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
E-ON - Duits electriciteits producent, eigenaar kerncentrales
ELEKTRICITEITSPRIJS -
EU / EEG - Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
MAGNOX - type reactor, vooral GB
METHODEN AFVALOPSLAG -
MILITAIRE TOEPASSING -
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OPINIEPEILINGEN - Peilingen
OPWERKING -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
PRIVATISERING - incl. liberalisering KE-ind. en/of electr. maatschappijen
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
SELLAFIELD - locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG
SIZEWELL, GB - locatie 3 reactoren (2 Magnox & 1 PWR)
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE -
THORP - deel van opwerkingsfabriek Sellafield GB
VEILIGHEID ALGEMEEN -

vergelijkbare artikelen

« vorig artikel - volgend artikel »