Adder

Titel:

Japanese government endorses new nuclear energy policy

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nm/637.pdf
Datum 1 november 2005
Pagina nummer1-4
TijdschriftNuclear Monitor, Washington DC, VS
Jaargang 0
Nr637
Aantal pagina's 4
Tags: AEC - US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975)
AFVAL ONDERGRONDSE OPSLAG - (ingevoerd op 13/3/04; was AFVAL ALG zonder AFVAL ON SITE S)
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
JAPAN - land in Aziƫ
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OPINIE ALGEMEEN -
OPWERKING -
PHASE-OUT - Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
ROKKASHO - opwerkings- en verrijkingsinstallatie in Japan (= RRP)
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

volgend artikel »