Adder

Titel:

Spent fuel imports into Russia from the west?

Datum 1 juni 2001
Pagina nummer19
TijdschriftNuclear Europe Worldscan, Bern, Switserland
Jaargang 21
Nr6
Aantal pagina's 1
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
INTERNATIONAAL OPSLAG - plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag
KOSTEN - ALGEMEEN - kosten energie algemeen
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OPWERKING -
PARLEMENT - besluit, positie, diskussie in/van....
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »