Adder

Titel:

Heu secured from Yugoslav reactor, but remaining spent fuel poses problem

AuteurDaniel Horner; Ann MacLachlan
Datum 1 september 2002
Pagina nummer1,10-11
TijdschriftNuclear Fuel, Washington, VS
Jaargang 27
Nr18
Aantal pagina's 3
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AFVAL DROGE INTERIM - droge opslag
AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
HERGEBRUIK - van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc
HOOG VERRIJKT U (HEU) - brandstof proefreactoren en tevens geschikt voor k-wapens
IAEA - International Atomic Energy Agency, Wenen
INTERNATIONAAL OPSLAG - plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag
JOEGOSLAVIË - land in Europa (na 1-1-1997 opgesplitst in verschillende landen)
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
METHODEN AFVALOPSLAG -
ONDERZOEKSREACTOREN -
ONTMANTELING - reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens
OPWERKING -
PROLIFERATIE - verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
SCHOONMAAK LOCATIES - Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten)
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
TRANSPORT-NIET AFVAL - transport anders dan afval
VEILIGHEID ALGEMEEN -
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »