Adder

Titel:

Tepco's plutonium program on ice: METI says utility misrepresented GE findings

AuteurMark Hibbs
Datum 1 september 2002
Pagina nummer1,11-12
TijdschriftNuclear Fuel, Washington, VS
Jaargang 27
Nr18
Aantal pagina's 3
Tags: BELGONUCLÉAIRE - Belgonucleaire
BNFL - British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG)
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
BWR - Boiling water reactor; waaronder ABWR, SWR 1000, ESBWR
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
FUKUSHIMA DAINI, J. - Fukushima II nrs. 1 t/m 4; Japan
GE - GENERAL ELECTRIC - General Electric, S Fairfield
GEMEENTERAAD - besluit, positie, diskussie .. (ook buitenland natuurlijk)
INSPECTIES - naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie
JAPAN - land in Azië
KASHIWAZAKI-KARIWA - Kashiwazaki-Kariwa, Japan
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
OPINIEPEILINGEN - Peilingen
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
TEPCO - Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO)
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »