Adder

Titel:

De staat versus EPZ

AuteurPatricia Sormani
Datum 1 december 2002
Pagina nummer12-13
TijdschriftNederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (Nieuws), Arnhem
Jaargang 27
Nr4
Aantal pagina's 2
Tags: BORSSELE - locatie van 1 PWR reactor, Nederland
EPZ - Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland - Exploitant kerncentrale Borssele
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
LEVENSDUURVERLENGING - Levens duur verlenging van reactoren
NEDERLAND - land in Europa
RECHTZAKEN - juridische procedures (oa. van door of tegen akb)
REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)
SEP - NV Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven
SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie
VERDRAGEN - (Inter-)nationale verdragen
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »