Adder

Titel:

Beknopt overzicht van radioactiviteit in gebruiksartikelen

AuteurEleveld, Harry
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 januari 2004
Pagina nummer25
TijdschriftNederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (Nieuws), Arnhem
Jaargang 29
Nr2
Aantal pagina's 1
Tags: INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN - industriële toepassingen radio-actieve bronnen
NEDERLAND - land in Europa
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene
STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »