Adder

Titel:

Russian anti-nuke activists beatenby police

Datum 1 juni 2002
Pagina nummer14
TijdschriftRoots, Amsterdam
Aantal pagina's 1
Tags: ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
CENSUUR - inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie
DEMOCRATIE - Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan)
EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)
INTERNATIONAAL OPSLAG - plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag
POLITIE - politie optreden
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
TRANSPORTEN NUCL. ALG. - Nucleaire transporten algemeen

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.